Verordening (EEG) nr. 2106/92 van de Commissie van 24 juli 1992 tot vaststelling van de invoerheffingen voor bevroren rundvlees