Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 94/17/COL z dnia 31 maja 2017 r. zamykająca formalne postępowanie wyjaśniające dotyczące odstępstwa dla usług niestacjonarnych w ramach programu zróżnicowanych składek na ubezpieczenie społeczne na lata 2014–2020 (Norwegia) [2018/595]