Sag T-357/17: Rettens kendelse af 15. maj 2018 — Aide et Action France mod Kommissionen