Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL li temenda d-Deċiżjoni Nru 940/2014/KE f’dak li jirrigwarda l-prodotti li huma eliġibbli għal eżenzjoni jew tnaqqis tad-dazju tal-baħar