Priekšlikums PADOMES LĒMUMS, ar ko attiecībā uz precēm, kurām var piemērot atbrīvojumus no ostu nodokļa vai tā samazinājumus, groza Lēmumu 940/2014/ES