Komisjoni teatis, mis on seotud 14. juuni 1993 . aasta direktiivi 93/42/EMÜ (meditsiiniseadmete kohta) rakendamisega EMPs kohaldatav tekst (Direktiivi kohaste ühtlustatud standardite pealkirjade ja viidete avaldamine)