Teisingumo Teismo ir Bendrojo Teismo praktikos rinkinys. II dalis, Bendrasis Teismas. 2011 - 03-04(B)