Дело C-340/19: Решение на Съда (шести състав) от 18 юни 2020 г. (преюдициално запитване от Augstākā tiesa (Senāts) — Латвия) — Valsts ieņēmumu dienests/SIA „Hydro Energo“ (Преюдициално запитване — Обща митническа тарифа — Комбинирана номенклатура — Тарифно класиране — Тарифна позиция 7407 — Пръти и профили от мед — Горещовалцувани слитъци от мед или от медна сплав с правоъгълна форма)