A Bizottság (EU) 2019/1091 rendelete (2019. június 26.) a 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. mellékletének a kérődzőkből és a nem kérődzőkből nyert, feldolgozott állati fehérjét tartalmazó termékek kivitelére vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg.)