Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 6. december 2012.