Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 16ης Δεκεμβρίου 2010.