C-302/16. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2017. május 11-i ítélete (a Rechtbank Noord-Nederland [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Bas Jacob Adriaan Krijgsman kontra Surinaamse Luchtvaart Maatschappij NV (Előzetes döntéshozatal — Légi közlekedés — 261/2004/EK rendelet — Az 5. cikk (1) bekezdésének c) pontja — Járat törlése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség — A kártalanítási kötelezettség alóli mentesülés — Online utazásközvetítőn keresztül kötött szállítási szerződés — Légifuvarozó, amely a járat időpontjának módosulásáról kellő időben tájékoztatta az utazásközvetítőt — Utazásközvetítő, amely az említett információt az utasnak elektronikus levélben tíz nappal a járat indulása előtt küldte meg)