Predmet C-302/16: Presuda Suda (osmo vijeće) od 11. svibnja 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Rechtbank Noord-Nederland – Pays-Bas) – Bas Jacob Adriaan Krijgsman protiv Surinaamse Luchtvaart Maatschappij NV (Zahtjev za prethodnu odluku — Zračni prijevoz — Uredba (EZ) br. 261/2004 — Članak 5. stavak 1. točka (c) — Naknada štete i pomoć putnicima u slučaju otkazivanja leta — Oslobađanje od obveze naknade štete — Ugovor o prijevozu sklopljen uz posredovanje putničke agencije koja djeluje na internetu — Zračni prijevoznik koji je pravodobno obavijestio putničku agenciju o promjeni rasporeda leta — Putnička agencija koja je navedenu informaciju proslijedila putniku elektroničkom poštom deset dana prije leta)