Asia C-302/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 11.5.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt rechtbank Noord-Nederland – Alankomaat) – Bas Jacob Adriaan Krijgsman v. Surinaamse Luchtvaart Maatschappij NV (Ennakkoratkaisupyyntö — Lentoliikenne — Asetus (EY) N:o 261/2004 — 5 artiklan 1 kohdan c alakohta — Matkustajille lentojen peruuttamisen johdosta annettava korvaus ja apu — Korvausvelvollisuudesta vapauttaminen — Verkkomatkatoimiston välityksellä tehty kuljetussopimus — Lentoyhtiö on ilmoittanut lentoaikataulun muutoksesta ajoissa matkatoimistolle — Matkatoimisto on välittänyt kyseisen tiedon matkustajalle sähköpostitse kymmenen päivää ennen lentoa)