Sag C-302/16: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 11. maj 2017 — Bas Jacob Adriaan Krijgsman mod Surinaamse Luchtvaart Maatschappij NV (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Rechtbank Noord-Nederland — Nederlandene) (Præjudiciel forelæggelse — luftfart — forordning (EF) nr. 261/2004 — artikel 5, stk. 1, litra c) — kompensation og bistand til passagerer i tilfælde af aflysning af en flyafgang — fritagelse for forpligtelsen til at betale kompensation — transportaftale indgået online via en rejseagent — luftfartsselskab, der i rette tid har givet meddelelse til rejseagenten om ændring af flyveplanen — rejseagent, der har videregivet denne meddelelse til en passager via e-mail ti dage før flyafgangen)