Věc C-302/16: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 11. května 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Rechtbank Noord-Nederland – Nizozemsko) – Bas Jacob Adriaan Krijgsman v. Surinaamse Luchtvaart Maatschappij NV „Řízení o předběžné otázce — Letecká doprava — Nařízení (ES) č. 261/2004 — Článek 5 odst. 1 písm. c) — Náhrady a pomoc cestujícím v případě zrušení letu — Osvobození od povinnosti nahradit škodu — Přepravní smlouva uzavřená prostřednictvím cestovní kanceláře on-line — Letecký dopravce, který včas informoval cestovní kancelář o změně letového řádu — Cestovní kancelář, která e-mailem předala uvedené informace cestujícímu deset dnů před letem“