EMP Ühiskomitee otsus nr 64/2011, 1. juuli 2011 , millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu I lisa ( Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused )