Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió által az egyrészről Elefántcsontpart, és másrészről az Európai Közösség és annak tagállamai közötti átmeneti gazdasági partnerségi megállapodással létrehozott gazdasági partnerségi megállapodással foglalkozó bizottságban a „származó termék” fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 1. jegyzőkönyv elfogadásával kapcsolatosan képviselendő álláspontról