Eiropas identitātes stiprināšana ar izglītību un kultūru