Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 157/2016 ze dne 8. července 2016, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP [2018/378]