Întrebare scrisă E-1383/07 adresată de Hiltrud Breyer (Verts/ALE) Comisiei. Atribuirea de credite provenite din fondurile structurale ale UE, după criteriul de gen al persoanei