Ataskaita dėl Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomosios įstaigos 2016 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Įstaigos atsakymu