Forenede sager T-101/14 og T-610/15: Rettens kendelse af 6. februar 2019 — British Aggregates mod Kommissionen