Rådets førstebehandlingsholdning (EU) nr. 1/2020 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og andre parametre, om ændring af forordning (EU) 2017/1369 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1222/2009 Vedtaget af Rådet den 25. februar 2020