Hotărârea Tribunalului (camera a opta) din 7 octombrie 2010.