Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/674 av den 15 maj 2020 om det föreslagna medborgarinitiativet ”Inför medborgarlön i hela EU” [delgivet med nr C(2020) 3190] (Endast den engelska texten är giltig)