Provedbena odluka Komisije (EU) 2020/674 оd 15. svibnja 2020. o predloženoj europskoj građanskoj inicijativi pod nazivom „Uvođenje bezuvjetnog osnovnog prihoda u cijelom EU-u” (priopćeno pod brojem dokumenta C(2020) 3190) (Vjerodostojan je samo tekst na engleskom jeziku)