Datorer och automatisk kontorsutrustning Euratom-stöd till Oberoende staters samvälde CISNER-projekt Anbudsinfordran