Tietokoneet ja toimistoautomaatio Euratomin tuki Itsenäisten valtioiden yhteisölle CISNER-hanke Tarjouspyyntö