Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Hiszpanię i Francję do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 5 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej