Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 18. januarja 2011.