Euroopa Kohtu määrus (kuues koda), 18. jaanuar 2011.