Odluka Europske središnje banke od 25. studenoga 2010. o postupku za akreditaciju kvalitete proizvođača euronovčanica (ESB/2010/22) (2010/773/EU)