Απόφαση του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 23ης Ιανουαρίου 2003.