Förenade målen C-436/08 och C-437/08: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 10 februari 2011 (begäran om förhandsavgörande från Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz — Österrike) — Haribo Lakritzen Hans Riegel BetriebsgmbH (C-436/08), Österreichische Salinen AG (C-437/08) mot Finanzamt Linz (Fri rörlighet för kapital — Inkomstskatt för juridiska personer — Undantag från skatt för inhemsk utdelning — Undantag från skatt för utländsk utdelning förutsätter att vissa villkor uppfylls — Tillämpning av ett avräkningssystem för utländsk utdelning som inte är undantagen från skatt — Erforderlig bevisning beträffande avräkningsbar utländsk skatt)