Sujungtos bylos C-436/08 ir C-437/08: 2011 m. vasario 10 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje ( Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Haribo Lakritzen Hans Riegel BetriebsgmbH (C-436/08), Österreichische Salinen AG (C-437/08) prieš Finanzamt Linz (Laisvas kapitalo judėjimas — Pelno mokestis — Nacionalinių dividendų atleidimas nuo mokesčio — Užsienio dividendų atleidimas nuo mokesčio, jeigu laikomasi tam tikrų sąlygų — Įskaitymo metodo taikymas nuo mokesčio neatleistiems užsienio dividendams — Dėl įskaitytino užsienio mokesčio reikalaujami įrodymai)