MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Styrnings- och stimulansmekanismer för införandet av Sesar, den tekniska pelaren i det gemensamma europeiska luftrummet