Cauza T-57/18: Acțiune introdusă la 29 ianuarie 2018 – NGV/EUIPO (WEIN FÜR PROFIS)