Rezoluţia Parlamentului European din 20 ianuarie 2016 referitoare la Regulamentul delegat al Comisiei din 25 septembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 609/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele specifice privind compoziția și informarea aplicabile preparatelor pe bază de cereale și alimentelor pentru copii (C(2015)06507 – 2015/2863(DEA))