2016 m. sausio 20 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2015 m. rugsėjo 25 d. Komisijos deleguotojo reglamento, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 609/2013 papildomas specialiaisiais perdirbtų grūdinių maisto produktų ir kūdikiams skirtų maisto produktų sudėties ir informacijos apie juos teikimo reikalavimais (C(2015)06507 – 2015/2863(DEA))