Euroopan parlamentin päätöslauselma 20. tammikuuta 2016 25 päivänä syyskuuta 2015 annetusta komission delegoidusta asetuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 609/2013 täydentämisestä viljapohjaisten valmisruokien ja lastenruokien koostumusta ja niistä annettavia tietoja koskevien erityisvaatimusten osalta (C(2015)06507 – 2015/2863(DEA))