Euroopa Parlamendi 20. jaanuari 2016. aasta resolutsioon komisjoni 25. septembri 2015. aasta delegeeritud määruse kohta, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 609/2013 seoses teraviljapõhise töödeldud toidu ja imikutoidu koostise ja teabe erinõuetega (C(2015)06507 – 2015/2863(DEA))