De attesterande organens nya roll när det gäller GJP-utgifter