Ribištvo v Črnem morju Resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. septembra 2011 o upravljanju ribištva v Črnem morju danes in v prihodnje (2010/2113(INI))