Настоящо и бъдещо управление на риболова в Черно море Резолюция на Европейския парламент от 13 септември 2011 г. относно настоящото и бъдещото управление на риболова в Черно море (2010/2113(INI))