Decizia de Punere în Aplicare (UE) 2019/1992 a Comisiei din 27 noiembrie 2019 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/2008 privind măsurile zoosanitare de combatere a dermatozei nodulare contagioase în anumite state membre, prin prelungirea perioadei sale de aplicare [notificată cu numărul C(2019) 8571] (Text cu relevanță pentru SEE)