Domstolens Dom (Første Afdeling) af 16. december 2010.$