Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1663 a Comisiei din 6 noiembrie 2020 de modificare a anexelor I și II la Decizia 2004/558/CE în ceea ce privește statutul „indemn de boală” al Cehiei și aprobarea programului de eradicare în mai multe regiuni din Franța în ceea ce privește rinotraheita infecțioasă bovină [notificată cu numărul C(2020) 7578] (Text cu relevanță pentru SEE)