Решение (ЕС) 2019/1017 на Съвета от 14 юни 2019 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвета на членовете на Международния съвет за маслиновите продукти (МСМП) по отношение на условията за присъединяване на правителството на Грузия към Международното споразумение за маслиновото масло и трапезните маслини от 2015 година