Kommissionens forordning (EF) nr. 3195/94 af 23. december 1994 om fastsættelse af støtten for levering af risprodukter med oprindelse i Fællesskabet til Acorerne og Madeira